vandaag

dinsdag

28 januari ‘20

week 4Schoolvakanties 2021 

Informatie vakantiedata/ schoolvakanties 2021

Wanneer zijn de schoolvakanties in 2021? Op deze website staan alle schoolvakanties apart vermeld voor [huidig-jaar]. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie, meivakantie en kerstvakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data houden. Voor de overige schoolvakanties geeft het ministerie adviesdata.

Spreiding van schoolvakanties

In Nederland zijn de schoolvakanties verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid. Door deze vakantiespreiding blijft de verkeersdrukte in de schoolvakanties beperkt. Let op: in gemeenten die vlak bij een regiogrens liggen wil men nog wel eens afwijken van deze indeling.  Meer informatie over de spreiding is te vinden op de regio pagina.